Solidum Utvecklingskonsult

Solidum Utvecklingskonsult startade ur en strävan att skapa kvalitativa verksamheter för personer med extra behov av stöd och omsorg.

Jag, som heter Erika Björkholm, har de senaste 20 åren jobbat i omsorgsverksamheter. Jag har upplevt fantastiska verksamheter men jag har även sett verksamheter med stort behov av kvalitetsförbättringar.

Jag tror att alla människor gör sitt allra bästa utifrån sina förutsättningar. Ibland räcker inte förutsättningarna till, och där vill jag bidra med min långa erfarenhet från omsorgsverksamheter.

Just nu tar jag inga konsultuppdrag men finns tillgänglig för er som har behov av kortare rådgivning och vägledning för den enskilda personen.