Företagsutveckling

För att en enskild verksamhet ska fungera bra och för att de som bor och deltar där ska ha det bra och få den omsorg och stöd de behöver, måste chefer och överordnade fungera väl och veta vad dom ska bidra med från sitt håll. Jag tror på ett nära ledarskap på denna typ av verksamheter. Men hur skapar man verksamheter med närvarande men inte kontrollerande chefer? Hur får man engagerande medarbetare som är självgående och utvecklingsinriktade trots att det finns många lagar och riktlinjer att förhålla sig till?

Organisationsutveckling

  • Hur skapar man deltagande, engagemang och ansvarstagande?
  • Hur skapar man tillit och förmåga att samverka i en organisation?
  • Hur når man uppsatta mål och planerade resultat?

Jag går just nu ett 3 årigt program på Gestaltakademin, där jag slutligen kommer bli Diplomerad Gestaltpraktiker i organisation